بازگشت کالا: در صورت عدم رضایت از کالا یا وجود مشکل در آن، فروشگاه اینترنتی مواد غذایی امکان بازگشت کالا را برای مشتریان فراهم می‌کند.